8.5. – 14.6.

Muzej grada Šibenika

PROGRAM OBILJEŽAVANJA

8.5.2024. – 14.6.2024.

IZLOŽBA

Apothecarius, Aromatarius,
Speciarius, Ljekarnik –
Ljekarništvo na šibenskom
području

Šibenik, Muzej grada Šibenika

9.5.2024. (četvrtak) 20:15

PREDAVANJE

Individualni pristup
liječenja hipotireoze

doc. dr. sc. Marko Skelin, mag. pharm.
spec. kliničke farmacije, Ana Močić, mag.
pharm. univ. spec. kliničke farmacije

Šibenik, Muzej grada Šibenika

14.5. 2024. (utorak) 19:00

PREDAVANJE

Život s atopijom

Bruna Bilać, mag. pharm.

Šibenik, Muzej grada Šibenika

15.5.2024. (srijeda) 18:30

PREDAVANJE

Prehranom i sportom do
zdravije i bolje verzije sebe

Sanja Radas, mag. pharm.,
Martina Silov, farm. teh.

Vodice, Gradska knjižnica Vodice

18.5.2024. (subota) 9:30 – 12:30

JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA

Upoznajte svoj krvni tlak

Branka Vukičević, mag. pharm.,
Klaudija Lokas, mag. pharm.,
Franka Čeko, mag. pharm.

Šibenik, Muzej grada Šibenika

24.5.2024. (petak) 20:15

PREDAVANJE

Bezglutenska prehrana – kada i zašto

dr. sc. Ana Močić Pavić, spec.
pedijatar., subspec. pedijatrijske
gastroenterologije

Šibenik, Muzej grada Šibenika

29.5.2024. (srijeda) 19:00

PREDAVANJE – PANEL RASPRAVA

Što nam nosi ljeto? – zaštita
od sunca, probavne tegobe

Bruna Bilać, mag. pharm., Ana Močić,
mag. pharm. univ. spec. kliničke
farmacije, Branka Vukičević, mag.
pharm. (moderator)

Šibenik, Muzej grada Šibenika

13.5. – 7.6.2024.

RADIONICE ZA DJECU

Što se u ljekarni radi? – osam radionica

magistri farmacije,
farmaceutski tehničari

Šibenik, Muzej grada Šibenika