Izjava o pristupačnosti

Zdravstvena ustanova Ljekarna Šibenik nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Zdravstvene ustanove Ljekarne Šibenik koje se nalazi na adresi https://www.ljekarna-sibenik.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.ljekarna-sibenik.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje se navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan zbog sljedećih razloga:

Pojedini dokumenti u .pdf obliku nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.

Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom.

Nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice.

Poveznice nisu podcrtane ili označene na drugi jasan način, odnosno ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Zdravstvene ustanove Ljekarne Šibenik.

Izjava je zadnji put preispitana 18. rujna 2020. godine. Zdravstvena ustanova Ljekarna Šibenik će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu Šibenik.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Zdravstvene ustanove Ljekarne Šibenik korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pravna.sluzba@ljekarna-sibenik.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske:

  • telefonom: +385 1 46 09 041

  • telefaksom: + 385 1 46 09 096

  • putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

  • poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb

www.pristupinfo.hr